Stiefvader vaker als ‘echte’ vader gezien dan stiefmoeder ‘echte’ moeder

 

Uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) blijkt dat een stiefvader vaker als vader wordt gezien dan een stiefmoeder als moeder. Het is voor het eerst dat de langetermijneffecten van scheiding op deze manier onder de loep zijn genomen.

 

Contact na scheiding

Voor het onderzoek werden respondenten, die op het moment van onderzoek tussen de 25 en 46 jaar oud waren, bevraagd over de gezinssituatie tijdens hun jeugd en de relaties die zij op dit moment met hun (stief)ouders hebben. Van de volwassenen die als kind na een scheiding van hun ouders met de nieuwe partner van hun moeder in een huis hebben gewoond, beschouwt 44 procent deze stiefvader als ‘echte’ vader. Het aandeel dat een stiefmoeder als moeder ziet, is met 17 procent veel lager. Dit verschil houdt mogelijk verband met het feit dat kinderen na de scheiding vaker bij de moeder wonen en vaker het contact met hun vader lijken te verliezen. Van de onderzochte generatie heeft 20 procent hun vader het afgelopen jaar niet gezien; 5 procent had geen contact met de moeder. Ter vergelijking, van de volwassenen die in een intact gezin zijn opgegroeid, had 2 procent hun vader het afgelopen jaar niet gezien, en 1 procent had geen contact meer met de moeder.

Bron

 

In een artikel in het AD verteld Ruben Visser over de scheiding van zijn ouders. Hij was een jaar of 11. De eerste jaren na de scheiding ging hij om de week een weekend naar zijn vader. Maar naarmate hij ouder werd, had hij daar geen behoefte meer aan. ,,Mijn vader woonde in een ander dorp. En ik had mijn vrienden bij mijn moeder, dus ik bleef liever bij haar.” Bovendien had zijn vader al snel een nieuwe relatie. Met zijn stiefmoeder had Visser geen klik. De scheiding van zijn ouders heeft nog steeds zijn weerslag op hem. Het contact met zijn vader is nooit meer intens geworden. Een keer in de zoveel weken belt zijn vader op om te vragen of zijn zoon weer eens langskomt. ,,Voor mij hoeft dat eigenlijk niet zo. Ons contact is oppervlakkig. Ik mis het ook niet erg. Tenminste, misschien heb ik het weggestopt, want ik vind het wel moeilijk om het erover te hebben”, zegt Visser, die nu vrijwilliger is bij Stichting Villa Pinedo, om andere kinderen van gescheiden ouders te helpen.

Bron

 

Ouder buiten beeld

Tegenwoordig zijn er bijvoorbeeld co-ouderschap en bezoekregelingen om te voorkomen dat een ouder buiten beeld raakt. Co-ouderschap houdt in dat je als ex-partners samen voor je kind blijven zorgen. Dit is een regeling waarbij ouders de zorg, -en opvoedingstaken van het kind/de kinderen verdelen. De afspraken die je overeenkomt in een ouderschapsplan kunnen veel vervelende situaties voorkomen. Door de juiste afspraken in het plan op te nemen en deze uit te voeren, wordt duidelijk wat iedereen kan verwachten. Onderwerpen als de hoofdverblijfplaats van het kind, communicatie en informatie, financiën, school, medische zaken en nog overige zaken kunnen en moeten gedeeltelijk hier allemaal in opgenomen worden. Ondanks dat je als volwassenen de partnerrelatie verbreekt, de relatie als ouders van je kind blijft bestaan. Evalueer het ouderschapsplan en het co-ouderschap regelmatig en pas daar waar nodig het een en ander aan.

 

[pexcirclecta pex_attr_small_title=”Neem gerust contact met ons al u vragen heeft.” pex_attr_title=”Wij staan voor u klaar om met u te zorgen dat het goed geregeld is.” pex_attr_button_text=”Contact” pex_attr_button_link=”/contact” pex_attr_button_link_open=”same” pex_attr_button_color=”AE3537″][/pexcirclecta]