| Uw partner in relatiekwesties.
Cliëntenportaal | 078 - 620 87 34

Fleur kan beroep doen op bepaling uit het echtscheidingsconvenant van haar ouders

“Mijn dochter Fleur stapt naar de rechter, omdat ik, nadat ze 21 is geworden, gestopt ben met het betalen van alimentatie. Dit kan toch helemaal niet? De alimentatieplicht stopt toch gewoon als een kind 21 wordt?!”, aldus Martijn.


Uit het huwelijk tussen Martijn en Vivian is in 1994 dochter Fleur geboren. In 1997 zijn ze gescheiden. Fleur woont bij Vivian. De rechtbank heeft de door Martijn aan Vivian te betalen kinderalimentatie vastgesteld. In hun echtscheidingsconvenant (artikel 1 sub e) zijn Martijn en Vivian het volgende overeengekomen:

 

Wanneer Fleur ouder is dan 18 jaar en nog behoefte heeft aan alimentatie in de zin van de wet, loopt de alimentatieverplichting van de man door tot aan de 21-jarige leeftijd van Fleur (…). Wanneer Fleur na het bereiken van de 21-jarige leeftijd een opleiding/studie volgt en alsdan niet, althans niet geheel zelf in haar kosten van levensonderhoud en/of studie kan voorzien, verplichten partijen zich ten opzichte van elkaar inzage te geven in de hoogte van ieders inkomen en vervolgens naar evenredigheid bij te dragen in de kosten van levensonderhoud c.q. studie van Fleur’.

Lees verder

Een niet-wijzigingsbeding voor kinderalimentatie; mag je dit afspreken?

“Marco en ik zijn in het ouderschapsplan overeengekomen dat de kinderalimentatie niet kan worden gewijzigd. Dus ook al zou er iets in de situatie van Marco veranderen, moet hij gewoon elke maand hetzelfde bedrag aan mij overmaken.”

Uit het huwelijk tussen Marco en Veerle zijn drie (nu nog minderjarige) kinderen geboren. In 2009 wordt het huwelijk door echtscheiding ontbonden en het was toen nog niet verplicht op een ouderschapsplan op te stellen. De kinderen hebben hun hoofdverblijfplaats bij Veerle. De rechtbank heeft de door Marco aan Veerle te betalen kinderalimentatie, overeenkomstig de door partijen in artikel 1.8 van hun echtscheidingsconvenant gemaakte afspraak, vastgesteld op € 200 per kind per maand. Artikel 1.9 van het convenant luidt: ‘De in artikel 1.8 overeengekomen alimentatiebijdrage kan niet bij rechterlijke uitspraak worden gewijzigd op grond van een wijziging van omstandigheid.’

 

Marco verzoekt de rechtbank de door hem te betalen kinderalimentatie te wijzigen. De rechtbank wijst het verzoek af. Marco gaat in hoger beroep. Volgens hem is het in het convenant opgenomen niet-wijzigingsbeding niet rechtsgeldig. Veerle is het hier niet mee eens.

Lees verder

Co-ouderschap: duidelijkheid voor iedereen

Mischa en Elene gaan uit elkaar en dat zorgt bij beiden voor een moeilijke periode. Vooral Elene heeft het zwaar, ze heeft echt tijd nodig om te beseffen wat er allemaal gebeurt. Het zijn niet alleen de vragen over de scheiding waardoor ze slecht slapen. Ze hebben natuurlijk nog wel samen de zorgen over hun dochtertje Mila (7). Samen zullen ze toch veel belangrijke beslissingen moeten nemen. Ze moeten een ouderschapsplan opstellen maar weten beiden niet goed wat erin moet komen te staan. Elene maakt zich vooral erg ongerust over geld, nu het salaris van Mischa wegvalt. En Mischa is vooral bang dat hij zijn dochtertje straks alleen nog in de weekenden mag zien. Hij heeft wel wat gehoord over co-ouderschap, maar veel weet hij er niet van. Via een kennis heeft Mischa gehoord over een Family Mediator en ze hebben morgen een afspraak met haar staan. Mischa heeft al zijn hoop op de afspraak en de onderhandelingen gevestigd, want hij wil voorkomen dat hij zijn kleine meid dadelijk niet zal zien opgroeien.

Lees verder

Verplicht ouderschapsplan bij scheiding blijkt niet erg effectief te zijn

Sinds 2009 zijn scheidende ouders verplicht om een ouderschapsplan op te stellen, waarin afspraken gemaakt moeten worden over de zorgregeling, de kosten van de verzorging en opvoeding en de informatie- en consultatieregeling. Het idee achter het ouderschapsplan is dat ouders door het plan samen op te stellen, minder conflicten zullen krijgen. Marit Tomassen-van der Lans, promovenda aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, concludeert in haar proefschrift dat het effect van het ouderschapsplan echter beperkt is.

Lees verder

SGP wil mediation bij scheiding verplicht stellen

De SGP wil dat ouders met kinderen, die gaan scheiden, verplicht worden gesteld om een mediator in de arm te nemen. De partij heeft hiertoe een amendement ingediend op het VVD-wetsvoorstel dat mediation in de wet zal verankeren. De SGP wil hiermee langdurige rechtszaken, maar ook gezinsdrama’s, voorkomen.

Lees verder
www.scriptsell.netwww.freepiratemovie.comBest Premium Wordpress Theme/Best Premium Wordpress Theme/