Berichten

,

De Eerste Kamer heeft gisteren ingestemd met de Wet Herziening Partner alimentatie!

De nieuwe regels treden per 1 januari 2020 in werking.   De laatste jaren was er al een kentering zichtbaar in de rechtspraktijk; vaak werd er een alimentatieperiode opgelegd korter dan de wettelijke termijn van (maximaal) 12 jaar. Recentelijk…

Kan Michel van Marleen verlangen dat zij op korte termijn volledig in haar eigen levensonderhoud voorziet?

"Marleen heeft een goed betaalde baan en ik kan meer voor de kinderen gaan zorgen. Zij is verre van financieel afhankelijk van mij. Dan is het toch niet nodig dat zij een hoog bedrag aan partneralimentatie van mij ontvangt?" Michel en Marleen…

Partneralimentatie; doet Petra er wel voldoende aan om in haar eigen levensonderhoud te kunnen voorzien?

“Ik doe heus m’n best om betaald werk te vinden, maar dat is nog allemaal niet zo makkelijk hoor. Ik word keer op keer afgewezen en spreek gebrekkig Nederlands.” Jan en Petra zijn in 1997 in gemeenschap van goederen met elkaar getrouwd.…

Partneralimentatie; moet Marleen meer gaan werken om volledig in haar eigen levensonderhoud te kunnen voorzien?

“Marleen kan haar verdiencapaciteit als apothekersassistente beter benutten. Ze kan best vier dagen gaan werken in plaats van de twee dagen die ze nu werkt”, aldus Jelte. Jelte en Marleen zijn in 2007 op huwelijkse voorwaarden met elkaar…
, ,

Let op: het is van groot (financieel) belang om je bij een echtscheiding te laten begeleiden door een specialist!

Overbedeling in overwaarde voormalig echtelijke woning kwalificeert als afkoop alimentatie Martijn en Vera zijn in gemeenschap van goederen met elkaar getrouwd. Tot de huwelijkse gemeenschap behoort de echtelijke woning, die belast is met een…
,

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van partneralimentatie!

Iets minder dan 2 jaar geleden schreef ik een blog over het initiatief-wetsvoorstel van de VVD, PvdA en D66 om de partneralimentatieregeling te wijzigen. Doel van het voorstel was dat de alimentatieregeling eerlijker, simpeler en van korte…
,

Hoe zit dat nou eigenlijk met partneralimentatie?

Het onderwerp partneralimentatie doet altijd veel stof opwaaien. Iedereen heeft er wel een mening over, maar er is nou eenmaal een grondslag voor het opleggen van partneralimentatie. Momenteel is die grondslag de voortdurende lotsverbondenheid…
,

Raad van State kritisch over wetsvoorstel verkorten duur partneralimentatie

Donderdag 8 september jl. heeft de Raad van State advies uitgebracht over het initiatiefwetsvoorstel van de VVD, PvdA en D66 tot wijziging van het huidige stelsel van partneralimentatie. De partijen willen dat partneralimentatie eerlijker,…
,

Indexeringspercentage 2016

In principe wordt ieder bedrag aan kinder- en/of partneralimentatie jaarlijks aangepast aan de inflatie. Dit is niet afhankelijk van de ontwikkeling in uw inkomen of dat van uw ex-partner. Het is mogelijk dat u dit heeft uitgesloten in…
,

Wetsvoorstel verkorten duur partneralimentatie

De VVD, PvdA en D66 hebben recentelijk een aangepast initiatief-wetsvoorstel ingediend om de huidige regeling betreffende partneralimentatie te wijzigen. Zij willen dat partneralimentatie eerlijker, simpeler en van kortere duur wordt. Er…