Berichten

Geen verdeling als er geen volledige overeenstemming is omtrent alle financiële gevolgen

Het Hof Den Haag heeft recentelijk een interessante uitspraak gedaan over verdeling van aandelen van de DGA bij een scheiding. Partijen hebben bij overeenkomst geregeld dat de aandelen van de BV aan de man worden toebedeeld, onder de verplichting…