Berichten

Denkt u bij uw scheiding aan pensioenverevening?

Helaas blijkt dat ex-partners nu vaak geen afspraken over pensioenverdeling maken of de afspraken niet of te laat doorgeven aan de pensioenuitvoerder. Dit kan achteraf tot financieel leed leiden. Pensioenen worden bij scheiding niet automatisch…

Wat gebeurt er bij een scheiding met je pensioen?

In de meeste gevallen valt het opgebouwde ouderdomspensioen onder de Wet Verevening Pensioenrechten bij scheiding (WVP) en hebben jullie ieder een voorwaardelijk recht op de helft van elkaars ouderdomspensioen dat tijdens de huwelijkse jaren…