Berichten

,

Honderden ideeën tegen vechtscheidingen

In totaal hebben 506 personen en/of instanties ideeën ingestuurd naar het ministerie van Veiligheid en Justitie om het aantal vechtscheidingen terug te dringen. Momenteel resulteert ongeveer 10 tot 15 procent van de scheidingen in een…

Orde van Advocaten wil snel van start met gezamenlijke aanpak complexe echtscheidingen

‘Een scheiding is complex. Er is niet één professional die dat hele traject en alle facetten daarvan kan begeleiden. Een integrale, bij voorkeur multidisciplinaire aanpak, kan leiden tot een snellere en betere regeling voor de kinderen…
,

Wat kan er beter in de Scheidingsprocedure? deel II

Inleiding Ik werk in deze blogserie, alle aanbevelingen uit die de Kinderombudsman recentelijk gaf aan de advocatuur en overheid. Dat doe ik op persoonlijke titel, los van de reacties van de Orde van Advocaten en de VvCP. In dit blog gaat…

Overlegscheiden: wat houdt deze term precies in?

De laatste tijd lezen wij veel artikelen en advertenties waarin de term ‘overlegscheiden’ te pas en te onpas gebruikt wordt. Als men een scheiding in overleg regelt, is dit namelijk niet direct een ‘overlegscheiding’. Hieronder…
Event VvCP: "De kunst van het overlegscheiden"

Event VvCP: "De kunst van het overlegscheiden"

Donderdag 5 februari jl. hebben de regio coördinatoren van de VvCP (vereniging van Collaborative Professionals), waaronder Wampie van Arkel, een event georganiseerd in de Kunsthal in Rotterdam met als thema “De kunst van het overlegscheiden’.…
,

Bestuurslid Vereniging voor Collaborative Practice (VvCP)

23-05-14 | Tijdens haar Algemene Leden Vergadering heeft de Vereniging voor Collaborative Practice (VvCP) advocate Wampie van Arkel benoemd in haar bestuur. Mevrouw van Arkel volgt Denise Kentie op (advocate bij KentieThomas in…