| Uw partner in relatiekwesties.
Cliëntenportaal | 078 - 620 87 34

Wij hechten veel belang aan duidelijkheid met betrekking tot de kosten van onze ondersteuning.

Kennismakingsgesprek

Het is belangrijk dat u het gevoel en vertrouwen heeft dat uw zaak deskundig behartigd wordt. Bent u benieuwd wat Van Arkel Familierecht voor u kan betekenen? Het eerste half uur telefonisch advies of een persoonlijke kennismaking van een half uur is vrijblijvend en op onze kosten. Wij leggen u graag uit welke ondersteuning wij u kunnen bieden.

Uurtarief

Van Arkel Familierecht werkt continue aan verbetering van klanttevredenheid en transparantie. De meest logische volgende stap daarin was om onderscheid te maken in de door te belasten tarieven. Met deze manier van uren schrijven wordt alles nog inzichtelijker en duidelijker. Wij hanteren concurrerende maatwerktarieven en handelen de meeste van onze zaken binnen een korte tijdspanne af.

Bij de opening van een dossier wordt een voorschot gevraagd. De hoogte daarvan is afhankelijk van de te verwachten werkzaamheden. Het voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie. U ontvangt maandelijks een declaratie voor de verrichte werkzaamheden, voorzien van een urenspecificatie.

Indien u kiest voor mediation voldoet u in principe ieder de helft van het uurtarief.

Begroting en vaste prijzen

Het is lastig om vooraf in te schatten hoeveel tijd er aan een zaak besteed zal worden. Dit hangt onder andere samen met de juridische, persoonlijke en relationele complexiteit in een zaak. Onze jarenlange ervaring en expertise stellen ons echter wel in staat om een gemiddeld aantal bestede uren in soortgelijke zaken met u te begroten. Zoals hiervoor genoemd gaat het hierbij wel om een gemiddelde en hier kunnen dus kunnen geen rechten aan ontleend worden. We houden het wel maandelijks met u bij en nemen contact op als het uit de pas loopt. Dan bespreken we wat er voor nodig zou zijn om het weer conform begroting te krijgen.

In bepaalde zaken kunnen wij een vaste prijsafspraak met u afspreken, zodat u weet waar u aan toe bent. Dit is uiteraard afhankelijk van de complexiteit en het belang van uw zaak. Wij willen wel blijven staan voor onze kwaliteit. Tijdens het kennismakingsgesprek kunt u de uurtarieven en vaste prijzen, met de daaraan verbonden voorwaarden, met uw mediator of advocaat bespreken.

De werkzaamheden die buiten de voorwaarden vallen, zullen separaat in rekening worden gebracht op basis van het geldende uurtarief.

Geen kantoorkosten

Van Arkel Familierecht rekent geen kantoorkosten, wel moeten we 21% BTW doorbelasten. Hierdoor heeft u in veel gevallen zelf in de hand in welke mate u gebruik maakt van onze secretariële ondersteuning. In geval van een procedure bij een Rechtbank of Hof, worden naast het honorarium, de door ons te betalen kosten in rekening gebracht.

Gefinancierde rechtsbijstand

Indien uw inkomen en/of uw vermogen ontoereikend is om een advocaat of mediator te kunnen bekostigen, dan kunt u de overheid verzoeken aan u een toevoeging te verstrekken. U kunt op onderstaande website bekijken of u aan de voorwaarden voldoet:

http://www.rechtsbijstand.nl/over-mediation-en-rechtsbijstand/voorwaarden/inhoudelijke-eisen

Wampie van Arkel werkt alleen in mediations op basis van gefinancierde rechtsbijstand. Anouk Hansma vanaf maart 2018 ook in procedures op tegenspraak.

www.scriptsell.netwww.freepiratemovie.comBest Premium Wordpress Theme/Best Premium Wordpress Theme/