fbpx

Tarieven

We kunnen ons voorstellen dat je graag wilt weten waar je aan toe bent qua kosten. Daarom is het bij ons mogelijk om vaste afspraken te maken over onze tarieven met een plan van aanpak. Een bijkomend voordeel is dat je hierdoor ook een duidelijk overzicht houdt over alle te nemen stappen in jouw zaak en waar je in het volledige proces staat.

Kennismakingsgesprek
Het is belangrijk dat je het gevoel en vertrouwen hebt dat jouw zaak deskundig behartigd wordt. Ben je benieuwd wat Van Arkel Familierecht voor jou kan betekenen? Het eerste half uur telefonisch advies of een persoonlijke kennismaking op kantoor is vrijblijvend en op onze kosten. Wij leggen je graag uit welke ondersteuning wij kunnen bieden.

Offerte en vaste prijzen
Sinds kort werken wij met vaste prijzen. Dat wil echter niet zeggen dat er een zelfde prijs geldt voor hetzelfde type zaak. Het is en blijft maatwerk. Wij maken dan ook een vaste prijs specifiek op maat voor jouw zaak. Deze wordt afgestemd op:

  • de hoeveelheid begeleiding die je wenst/denkt nodig te hebben,
  • de manier waarop je de nodige informatie aanlevert,
  • de complexiteit van de zaak en de mate van expertise die je nodig hebt en
  • de eventuele spoedeisendheid van jouw dossier.

Het is onze missie om jouw zaak zo effectief en efficiënt mogelijk in goede banen te leiden en te regelen. Omdat niet altijd valt te voorspellen hoe een zaak zal verlopen, maken we per fase een overzicht van de te verwachten werkzaamheden en de kosten die je daarvoor dient te betalen. Mocht het anders lopen en zijn er meer of andere werkzaamheden nodig, dan maken we daar op dat moment duidelijke aanvullende afspraken over. Loopt het erg voorspoedig en kunnen bepaalde fases overgeslagen worden, dan kunnen de voor die fase afgesproken kosten komen te vervallen.

Deze aanpak geeft dus op veel vlakken duidelijkheid en overzicht.

Uurtarief
Ook bieden wij onze dienstverlening nog op uurtariefbasis aan. De uurtarieven verschillen per professional die aan jouw zaak werkt. Uiteraard stemmen we dat met je af, ook welke professional de betreffende werkzaamheden zal uitvoeren. Indien jullie kiezen voor mediation voldoen jullie in principe ieder de helft van het uurtarief.

Geen kantoorkosten
Van Arkel Familierecht rekent geen kantoorkosten, wel moeten we 21% BTW doorbelasten.

Gefinancierde rechtsbijstand
Indien jouw inkomen en/of vermogen ontoereikend is om een advocaat of mediator te kunnen bekostigen, dan is het mogelijk om de overheid te verzoeken om een toevoeging te verstrekken. Op onderstaande website kun je kijken of je aan de voorwaarden voldoet:
http://www.rechtsbijstand.nl/over-mediation-en-rechtsbijstand/voorwaarden/inhoudelijke-eisen

Wampie van Arkel werkt alleen in mediations op basis van gefinancierde rechtsbijstand indien een van beide partijen hiervoor in aanmerking komt. Anouk Hansma werkt in beperkte mate in eenzijdige zaken op basis van gefinancierde rechtsbijstand.