fbpx

Tarieven

We kunnen ons voorstellen dat je graag wilt weten waar je aan toe bent qua kosten. Daarom is het bij ons mogelijk om een begroting te krijgen met een plan van aanpak. Een bijkomend voordeel is dat je hierdoor ook een duidelijk overzicht houdt over alle te nemen stappen in jouw zaak en waar je in het volledige proces staat.

Kennismakingsgesprek
Het is belangrijk dat je het gevoel en vertrouwen hebt dat jouw zaak deskundig behartigd wordt. Ben je benieuwd wat Van Arkel Familierecht voor jou kan betekenen? Het eerste half uur telefonisch advies of een persoonlijke kennismaking op kantoor is vrijblijvend en op onze kosten. Wij leggen je graag uit welke ondersteuning wij kunnen bieden.

Begroting
Een begroting wil niet zeggen dat er een zelfde prijs geldt voor hetzelfde type zaak. Het is en blijft maatwerk. Wij maken dan ook een begroting specifiek op maat voor jouw zaak. Deze wordt afgestemd op:

  • de hoeveelheid begeleiding die je wenst/denkt nodig te hebben,
  • de manier waarop je de nodige informatie aanlevert,
  • de complexiteit van de zaak en de mate van expertise die je nodig hebt en
  • de eventuele spoedeisendheid van jouw dossier.

Het is onze missie om jouw zaak zo effectief en efficiënt mogelijk in goede banen te leiden en te regelen. Omdat niet altijd valt te voorspellen hoe een zaak zal verlopen, maken we per fase een overzicht van de te verwachten werkzaamheden en de kosten die je daarvoor naar verwachting dient te betalen.

Deze aanpak geeft dus op veel vlakken duidelijkheid en overzicht.

Uurtarief
Wij bieden onze dienstverlening op uurtariefbasis aan. Indien jullie kiezen voor mediation voldoen jullie in principe ieder de helft van het uurtarief.

Geen kantoorkosten
Van Arkel Familierecht rekent geen kantoorkosten, wel moeten we 21% BTW doorbelasten.

Geen derdengeldrekening

Van Arkel Familierecht neemt geen gelden voor derden (clienten of wederpartijen) in ontvangst en beschikt om die reden ook niet over een derdengeldrekening.

Gefinancierde rechtsbijstand
Indien jouw inkomen en/of vermogen ontoereikend is om een advocaat of mediator te kunnen bekostigen, dan is het mogelijk om de overheid te verzoeken om een toevoeging te verstrekken. Op onderstaande website kun je kijken of je aan de voorwaarden voldoet:
http://www.rechtsbijstand.nl/over-mediation-en-rechtsbijstand/voorwaarden/inhoudelijke-eisen

Wampie van Arkel werkt alleen in mediations op basis van gefinancierde rechtsbijstand indien een van beide partijen hiervoor in aanmerking komt.