,

Tips voor ondernemers die gaan scheiden of trouwen – in tijden van Corona 3/12

Staat je liefdesrelatie onder druk? Wat is wijs als ondernemer – blijven of scheiden?

Vorige week meldde ondernemer Jacob zich bij mij en hij vertelde dat bij hem thuis de bom was gebarsten. Door de corona crisis was zijn horeca onderneming van de een op de andere dag stilgevallen, terwijl er hoge lasten waren. Hij maakte zich als ondernemer zorgen over een naderend faillissement. Bij zijn vrouw had hij weinig steun en begrip ervaren. Er waren verschillende heftige ruzies geweest. Uiteindelijk had zijn vrouw hem laten weten dat zij niet meer met hem verder wilde.

Er zat niets anders op dan de scheiding nu maar te gaan regelen wat hem betreft. Hij was daar erg boos en verdrietig over, want ze hadden het toch ook zo lang goed gehad en hij begreep niet waarom dit nou allemaal nodig was. Hij had altijd als ondernemer keihard gewerkt voor het gezin en voelde zich nu in de steek gelaten op het moment dat het zakelijk niet goed ging.

Hij was bereid met mij te kijken naar de manier van ruzie maken die hij en zijn vrouw hanteerden en hoe dat was in de gezinnen van herkomst van zowel zijn vrouw als hemzelf.

We kwamen samen tot de conclusie dat zijn vrouw in haar gezin van herkomst veel last had gehad van het feit dat het bedrijf van haar vader failliet was gegaan en zij vele jaren gebukt waren gegaan onder de schulden. Haar moeder had zich vaak laatdunkend uitgelaten over haar vader als ondernemer en vond dat hij het hele gezin in de ellende had gestort doordat hij zijn bedrijf niet goed had geleid.

Jacob kwam zelf ook uit een ondernemersgezin. Bij hem thuis ging het vroeger soms goed en soms minder qua financiën. Zijn ouders waren daar heel anders mee omgegaan. Zij accepteerden dat de inkomsten soms hoog en soms laag waren en pasten hun uitgaven daar op aan.

Ik vroeg hem of het zou kunnen dat deze situatie oud zeer en angsten van zijn vrouw triggerden. Dat was zeker het geval dacht hij. Hij gaf aan dat zijn vrouw nu volgens hem op haar moeder leek en dat zij hem net zo aansprak als haar moeder richting haar vader had gedaan.

Hij reageerde zelf echter anders dan de vader van zijn vrouw, die jarenlang de verwijten over zich heen had laten komen. Jacob reageerde meer zoals hij het van huis had meegekregen: als er iets was dan gooide hij het eruit en werd er even flink de waarheid gezegd en dan was het klaar wat hem betreft.

Ik vroeg hem of hij nog mogelijkheden zag om de relatie te herstellen als zijn vrouw zou leren anders om te gaan met de huidige situatie. Hij zei dat hij niet wist hoe, maar dat hij het wel graag wilde. Ik heb hem doorverwezen naar een goede relatietherapeut uit mijn netwerk en hoop voor hen dat zij deze bestaande patronen kunnen aanpassen en elkaar weer kunnen vinden.

Vreemd is het niet dat in deze tijd veel relaties onder druk staan. Veel ondernemers hebben bijzonder veel stress over het voortbestaan van een bedrijf, sommigen moeten versneld overstappen op online ondernemen en anderen hebben het juist bizar druk nu. Daarbij is thuis ook nog extra aandacht voor de kinderen nodig die soms ondersteund moeten worden bij hun schoolvakken. En niet in de laatste plaats angst voor of zorgen over de gezondheid van familie vrienden of jezelf. Dit alles brengt soms het slechtste in onszelf en de ander naar boven.

Wat is goed om te beseffen?

·        Stress en emoties triggeren vecht-, vlucht- of bevriesgedrag. Een redelijk gesprek is dan soms niet mogelijk.

·        Stress en zorgen halen meestal de negatieve kanten van iemand naar boven.

·        Iemand kan ook jijzelf zijn😉.

Do:

·        Vraag jezelf en je partner wat je nodig hebt om te ontspannen en connectie te maken.

·        Ga het gesprek aan met je partner en bereidt het goed voor: wat zou je het liefste bereiken?

·        Vraag jezelf af hoe je de kans het grootst maakt dat je dat doel ook daadwerkelijk bereikt.

Don’t:

·        Je kop in het zand steken.

·        Denken dat het vanzelf wel weer goed komt.

·        De ander beschuldigen of verwijten maken.

Heeft dit blog je aan het denken gezet? Wil je een oriënterend gesprek met me aanvragen? Bel 010 – 820 98 69 of 078 – 620 87 34 of mail dan naar info@vafam.nl.

Dit blog is er één uit een serie, hier vindt u de link naar het vorige blog.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Over de auteur:

Wampie van Arkel is een ervaren (overlegscheidings)advocaat, mediator en ondernemer.

Haar praktijk Van Arkel Familierecht heeft een vestiging in Rotterdam en in Hendrik-Ido-Ambacht.

Momenteel is zij voorzitter van de Vereniging van Collaborative Professionals; de multidisciplinaire vereniging van advocaten, financieel deskundigen psychologen en pedagogen. In teamverband brengen zij complexe scheidingen tot een duurzame regeling zonder naar de rechter te gaan.

Wampie van Arkel is ervaringsdeskundige.

Zij is in de vorige crisistijd (2009) gescheiden en heeft daar de nodige uitdagingen bij ervaren, zowel als mens als als ondernemer. Bij deze scheiding zat ook haar/hun bedrijf als het ware ‘aan tafel’. In 2012 is zij opnieuw getrouwd met iemand die ook in de crisistijd was gescheiden. Dat gaf een gevoel van herkenning, maar het zorgde ook voor diverse hobbels bij het opstellen van de huwelijkse voorwaarden. Bij die besprekingen schoven opnieuw twee bedrijven aan bij de onderhandeltafel.

Deze ervaringen en alles wat ze daarvan heb geleerd heeft, heeft zij verwerkt in deze blogserie.