,

Tips voor ondernemers die gaan scheiden of trouwen – in tijden van corona 8/12

Alimentatie aanpassen vanwege de corona-crisis?

Alimentatie is vaak – zeker in tijden van crisis – een heikel punt. Tijdens de kredietcrisis en de jaren daarna heb ik regelmatig ondernemers en hun ex-partners bijgestaan die hierover een geschil hadden. Wat zouden nu do’s en don’t zijn?

Eerst een voorbeeld.

Ik kan me nog goed herinneren hoe opgelucht de eigenaar van een aannemersbedrijf was die ik had begeleid bij het aanpassen van zijn alimentatieregeling. Vijf jaar daarvoor was hij gescheiden en omdat zijn bedrijf destijds erg goed liep, betaalde hij een flinke alimentatie.

Tijdens de kredietcrisis waren zijn omzet en winst aanzienlijk teruggelopen. Hij had geprobeerd dit met zijn ex-vrouw te bespreken, maar zij vertrouwde hem niet en had zelf onvoldoende inzicht in de cijfers die hij haar gaf. Zij was niet bereid om hem tegemoet te komen. Omdat het water hem aan de lippen stond, was hij gestopt met betalen van de alimentatie. Dat was flink geëscaleerd en inmiddels had zijn ex-vrouw een deurwaarder ingeschakeld om de vastgestelde alimentatie te incasseren.

In reactie daarop besloten we om een kort geding te starten om de incassomaatregelen stop te laten zetten. Met aansluitend een procedure om de alimentatie door de rechtbank te laten wijzigen. Al met al een kostbare kwestie.

Deze stappen maakten noodzakelijk dat zijn ex-vrouw ook zelf een advocaat inschakelde. Zodra bekend werd welke advocaat de belangen van mevrouw behartigde, nam ik contact op met deze collega om aan te geven dat de aannemer deze kwestie veel liever in onderling overleg zou willen oplossen.

Om meerdere redenen: overleg zou beide partijen veel kosten schelen en daarnaast zou het eerder duidelijkheid geven waar ze financieel aan toe waren. Het allerbelangrijkste was nog wel dat deze mensen samen ook twee kinderen hadden, toen acht en tien jaar oud.

Ter voorbereiding op het eerste gesprek hadden wij als advocaten de nodige stukken uitgewisseld en besproken wat wij dachten dat er voor nodig zou zijn om deze kwestie in goede banen te leiden. De advocaat van de vrouw had aangegeven waar haar wantrouwen vandaan kwam en wat er voor nodig was om dat op te heffen: complete inzage in de cijfers van zijn bedrijf en iemand die haar kon adviseren. De aannemer gaf aan dat dit indruiste tegen zijn gevoel van autonomie, maar hij besloot toch tegemoet te komen aan haar behoefte tot meer informatie.

Verder hadden de advocaat van mevrouw en ik overleg over de pijnpunten die aan beide kanten aanwezig waren. De aannemer voelde zich erg alleen staan in de financiële verantwoordelijkheid. Zijn ex-vrouw vertelde in het gesprek wat zij tot dan toe had gedaan om zelf werk te vinden. Dat was niet gelukt en uit trots had zij dat niet met hem gedeeld.

Na de bespreking stonden deze mensen heel anders tegenover elkaar. Zij zagen weer de gemeenschappelijke belangen en hadden veel meer inzicht in elkaars situatie en inspanningen. Uiteindelijk is in twee gesprekken een nieuwe regeling getroffen met duidelijke evaluatiemomenten en afspraken over hoe ze elkaar in de toekomst van de nodige informatie zouden voorzien om tot een goede nieuwe regeling te komen als de situatie weer zou veranderen.

Kortom: openheid van zaken geven, je kwetsbaar op durven stellen en op tijd goede begeleiding zoeken kan veel kosten en ellende voorkomen.

Do’s:

1.      Ga het gesprek en overleg aan.

2.      Voor de alimentatiebetaler: geef op tijd volledige openheid van zaken.

3.      Voor de alimentatie ontvangende partij: geef aan wat je nodig hebt om vertrouwen te krijgen. Besef dat van jezelf verwacht kan worden dat je in je eigen inkomen gaat voorzien.

4.      Indien nodig, schakel goede begeleiding in.

5.      Maak tijdelijke afspraken en spreek duidelijke momenten af wanneer je samen gaat/laat beoordelen wanneer de afspraken geëvalueerd en eventueel verder aangepast zullen worden.

Don’ts

1.      Zonder overleg stoppen met betalen of incassomaatregelen nemen.

2.      Blijven hangen in wantrouwen of weerstand om in gesprek te gaan.

Vorige blogs, link naar het vorige blog in de serie

Over de auteur:

Wampie van Arkel is een ervaren (overlegscheidings)advocaat, mediator en ondernemer.

Haar praktijk Van Arkel Familierecht heeft een vestiging in Rotterdam en in Hendrik-Ido-Ambacht.

Momenteel is zij voorzitter van de Vereniging van Collaborative Professionals; de multidisciplinaire vereniging van advocaten, financieel deskundigen psychologen en pedagogen. In teamverband brengen zij complexe scheidingen tot een duurzame regeling zonder naar de rechter te gaan.

Wampie van Arkel is ervaringsdeskundige. Zij is in de vorige crisistijd (2009) gescheiden en heeft daar de nodige uitdagingen bij ervaren, zowel als mens als als ondernemer. Bij deze scheiding zat ook haar/hun bedrijf als het ware ‘aan tafel’. In 2012 is zij opnieuw getrouwd met iemand die ook in de crisistijd was gescheiden. Dat gaf een gevoel van herkenning, maar het zorgde ook voor diverse hobbels bij het opstellen van de huwelijkse voorwaarden. Bij die besprekingen schoven opnieuw twee bedrijven aan bij de onderhandeltafel.

Deze ervaringen en alles wat ze daarvan heb geleerd heeft, heeft zij verwerkt in deze blogserie.