,

Vaker een Raadsman voor kinderen bij omgangsproblemen?

De (kinder)ombudsman heeft een onderzoek verricht naar de positie van kinderen in zaken waar de ouders een hoog oplopend conflict hebben over de zorgregeling en de contacten tussen het kind en de ouders. Inmiddels is het rapport dat is opgesteld naar aanleiding van het onderzoek klaar.

Voor de Rechtspraak is het rapport aanleiding te onderzoeken of kinderen in echtscheidingszaken vaker een eigen vertegenwoordiger moeten krijgen. ‘Wij benoemen soms een advocaat of een psycholoog die zich alleen bezighoudt met de belangen van het kind’ vertelt een van de kinderrechters. ‘Omdat het kind erom vraagt, of omdat wij denken dat ouders en kinderen tegenstrijdige belangen hebben, bijvoorbeeld in discussies over de omgangsregeling. Zouden we dat vaker moeten doen, en in welke situaties dan? Dat wordt momenteel bekeken. Ik vind het goed dat de ombudsmannen signaleren wat er beter kan en aanbevelingen doen, met name over de uitvoering van de ondertoezichtstelling. Daar gaan wij niet over, dat doet Bureau Jeugdzorg. Maar het is voor alle betrokkenen zinnig om nog eens goed naar uitwerking van de maatregel te kijken. Als wij als kinderrechters kunnen helpen de situatie te verbeteren, doen we dat graag.’

Partnerplanner juicht dit initiatief van harte toe. Tot dit goed is geregeld, blijft Partnerplanner haar diensten pro deo ter beschikking stellen van kinderen die klem zitten.