Van Arkel Familierecht vraagt aandacht voor de verschillende manieren om te scheiden

Gratis en vrijblijvend procesadvies of second opinion

Soms is uit elkaar gaan onvermijdelijk. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat één op de drie getrouwde stellen op den duur scheidt. De periode waarin deze beslissing tot (echt)scheiding wordt genomen is vaak chaotisch en emotioneel. Teleurstelling, verdriet en boosheid wisselen elkaar af. De sfeer in huis verandert en iedereen heeft daar last van.

Als u gaat scheiden is het belangrijk om u goed te oriënteren. Een echtscheiding is een gecompliceerd proces waarbij veel verschillende zaken een rol spelen. Volgens de visie van Van Arkel Familierecht dient er aandacht te zijn voor de emotionele, psychische,  juridische, economische, fiscale én sociale kanten van een scheiding.

Manieren om te scheiden bij Van Arkel Familierecht

Er zijn verschillende manieren om een scheiding te regelen. Het is voor alle partijen in ieder geval van belang om dit op een goede en respectvolle manier te doen, zeker als er kinderen in het spel zijn. Des te eerder zult u de draad van uw leven weer op kunnen pakken. Scheiden doet u samen, hoe vreemd dat ook klinkt. Een deskundige scheidingsmediator of familierechtadvocaat kan u hierin bijstaan en adviseren.

Bij Van Arkel Familierecht kunnen mensen op drie manieren scheiden, te weten mediation, collaborative divorce (overlegscheiden) of scheiden met ieder een eigen advocaat. Het doel van mr. Wampie van Arkel, (familierecht advocaat-mediator, ervaringsdeskundige en winnares van de Vrouwelijke Ondernemersprijs Drechtsteden 2013) is mensen te begeleiden bij het respectvol uit elkaar gaan. Welke manier van scheiden het beste past, hangt van allerlei omstandigheden af. Bijvoorbeeld of u en uw ex goed willen communiceren, of er grote financiële belangen in het geding zijn, of de vermogenssituatie overzichtelijk is, et cetera.

Er wordt in een mediation- of overlegscheidingstraject (team van advocaten, psycholoog en financieel deskundige) gewerkt aan de communicatie, zodat u op een constructieve manier met elkaar de gevolgen van de scheiding kunt bespreken en regelen. Als u kinderen heeft, krijgt u handvatten om als ouders goed te kunnen communiceren, zonder dat oud zeer in de weg blijft staan. Alle te regelen zaken worden geïnventariseerd. U wordt volledig geïnformeerd over de juridische normen en maatstaven. Ook wordt u ondersteund en geadviseerd bij het berekenen van eventuele alimentatie, het waarderen van een eventuele onderneming en het in goede banen leiden van de fiscale gevolgen van de scheiding.

Als u er samen echt niet uitkomt, dan neemt u allebei uw eigen advocaat in de arm. Ook bij deze klassieke manier van scheiden zet Van Arkel Familierecht zich in om de belangen van de kinderen te bewaken en u te coachen in het hanteren van het conflict.

Gratis en vrijblijvend procesadvies of second opinion

Via het contactformulier op de website kan er een voucher aangevraagd worden. Met deze voucher krijgen mensen een gratis en vrijblijvend procesadvies of second opinion bij Van Arkel Familierecht.

Tijdens het procesadvies zullen wij een conflictdiagnose stellen, waarna bepaald kan worden welke manier van scheiden (eenzijdig, mediation, collaborative) het dichtst bij de wensen en mogelijkheden van cliënt(en) liggen.