,

Verplicht oriëntatiegesprek over echtscheiding bij gefinancierde rechtsbijstand

Gesubsidieerde rechtsbijstand is er om mensen te helpen die het écht nodig hebben. Als iemand een bijdrage in de kosten van een mediator of advocaat wenst te ontvangen, kijkt de Raad voor Rechtsbijstand naar het inkomen en vermogen van twee jaar geleden (peildatum) van de betreffende persoon. Alleen als iemand aan alle voorwaarden voldoet, kan men in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand. Ook dan moet er echter nog wel een (lage) eigen bijdrage gedaan worden.

 

Minister van Veiligheid en Justitie Van der Steur gaat de voorwaarden aanvullen. Om in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand dient een persoon die wenst te scheiden naast het voldoen aan de inkomens- en vermogensgrens ook verplicht een oriëntatiegesprek met een professional te hebben, waarbij hij of zij geïnformeerd wordt over het proces van scheiden. Het gesprek zou bijvoorbeeld kunnen plaatsvinden met een specialist die werkzaam is bij het Juridisch Loket. Heeft men echter op voorhand al een gesprek gehad met een gespecialiseerde echtscheidingsadvocaat of mediator, dan is dit afdoende.

 

Het kabinet wil het treffen van minnelijke regeling bij echtscheidingen bevorderen en verwacht dat met deze aanpassing een stap in de goede richting gezet wordt.

 

Kom je niet in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand, is een verplicht oriëntatiegesprek niet aan de orde. Naar onze mening is een dergelijk gesprek met een gespecialiseerde professional echter wel aan te raden!