Woont Sabine met haar nieuwe vriend Thijs samen in de zin van art. 1:160 BW, waardoor de partneralimentatie komt te vervallen?

Uit het huwelijk tussen Max en Sabine zijn drie (nu nog minderjarige) kinderen geboren. In 2015 gaan ze uit elkaar en in 2016 krijgt Sabine een relatie met Thijs. In 2017 wordt de scheiding tussen Max en Sabine geformaliseerd. De kinderen hebben hun hoofdverblijfplaats bij Sabine. Het hof heeft bepaald dat Max aan Sabine een partneralimentatie dient te betalen.

Max verzoekt de rechtbank te bepalen dat zijn onderhoudsplicht jegens Sabine met ingang van 1 maart 2018 is geëindigd, nu zij sinds die datum met Thijs samenwoont “als waren zij gehuwd” (art. 1:160 BW). De rechtbank wijst het verzoek af. Max gaat in hoger beroep.

Het hof overweegt als volgt. Vast staat dat Sabine sinds juni 2016 een duurzame affectieve relatie met Thijs heeft. Ter onderbouwing van zijn stelling dat Sabine en Thijs met elkaar samenwonen, heeft Max een rechercherapport overgelegd. Daaruit blijkt dat Thijs gedurende de drie geobserveerde weken nagenoeg alle nachten bij Sabine thuis heeft doorgebracht en dat zij nagenoeg dagelijks in elkaars aanwezigheid verbleven. Naar het oordeel van het hof is hiermee voldoende vast komen te staan dat Sabine en Thijs feitelijk samenwonen. Dat Thijs gedurende deze periode ook af en toe in zijn eigen woning verbleef, maakt dit niet anders.

Volgens het hof heeft Max voldoende aangedragen om te komen tot de vaststelling dat bij Sabine en Thijs sprake is van wederzijdse verzorging en een gemeenschappelijke huishouding. Daarvoor acht het hof onder meer de volgende observaties van het recherchebureau van belang:

– Thijs betreedt de woning van Sabine met zijn eigen sleutel, ook als Sabine op dat moment niet aanwezig is;
– Thijs laat de hond van Sabine uit en doet de gezamenlijke boodschappen, waarvan de kosten door zowel hem als Sabine worden voldaan;
– Thijs en Sabine gaan met elkaar uit eten, gaan samen op vakantie en maken gebruik van elkaars auto;
– Thijs haalt en brengt de kinderen van Max en Sabine naar en van school en de hockeytraining;
– Thijs neemt pakketjes voor Sabine aan van de postbode;
– Thijs helpt Sabine met de verhuizing naar haar nieuwe woning en ontvangt aldaar de werklieden;
– Thijs wordt bij aankomst bij Sabine door de zoon van Sabine omhelsd. Thijs beantwoordt deze begroeting door de zoon over het hoofd te aaien en hem een kus op de mond te geven. Hieruit spreekt een vertrouwdheid tussen de zoon en Thijs, die past in het beeld dat Thijs regelmatig zorgtaken in het gezin van Sabine vervult.

Het feit dat Sabine en Thijs samen veel in de woning van Sabine verblijven, impliceert ook financiële verwevenheid. Op de momenten dat Thijs in de woning van Sabine verbleef, voorzag Sabine hem immers van woon/verblijfsruimte en betaalde zij voor die momenten de kosten van het gebruik van gas, licht, water en kabel en/of internet. Daarbij neemt het hof aan dat Sabine en Thijs steeds met elkaar ontbeten en ook regelmatig ’s avonds met elkaar hebben gegeten, gelet op de tijdstippen waarop zij in de woning aanwezig waren. Ook het feit dat Thijs deelneemt aan het gezamenlijk sportschool-abonnement dat het gezin van Sabine heeft, draagt bij aan het beeld van een financiële verwevenheid tussen hem en Sabine.

Het hof (1) vernietigt de beschikking van de rechtbank, (2) wijst het verzoek van Max alsnog toe en (3) legt aan Sabine een terugbetalingsverplichting op. De onderhoudsplicht van Max komt dus per 1 maart 2018 te vervallen en Sabine moet een flink bedrag aan hem terugbetalen.

Een procedure in het familierecht is onzeker. Op voorhand is vaak niet te zeggen wat de uitkomst van een procedure zal zijn, aangezien alle omstandigheden van het geval een rol spelen en niet altijd is in te schatten aan welke omstandigheden een rechter meer gewicht toekent. Garanties kunnen niet gegeven worden. De uitkomst is dus ook afhankelijk van de zittende rechter. Natuurlijk valt en staat het met een goede onderbouwing van de standpunten. Het is dus van groot belang om in dergelijke zaken bijstand te zoeken van een gespecialiseerde familierechtadvocaat die jou hierbij kan helpen. Een advocaat waar je een klik mee hebt, die met je meedenkt en de schade voor jou en de andere betrokken zoveel mogelijk probeert te beperken.

Wampie van Arkel helpt je hier graag bij.