, ,

Voortaan één regierechter per (vecht)scheiding

Goed nieuws! Rechters gaan zich voortaan meer bemoeien in vechtscheidingen, zullen sneller ingrijpen en gaan zich inzetten om de zaken eerder af te ronden. Dit alles om het effect van deze procedure op kinderen zo klein mogelijk te maken.

 

Naar aanleiding van een geslaagde pilot in onze regio zal er vanaf medio dit jaar in heel het land slechts één (regie)rechter bij iedere scheiding worden aangewezen. De Raad heeft namelijk besloten om geld vrij te maken voor om deze pilot die zich in de praktijk heeft bewezen in te voeren. Eén rechter die zowel de beslissingen neemt over onder andere de alimentatie, de verdeling van de huwelijksgemeenschap en de zorg over de kinderen. Kortom: deze rechter buigt zich op een actieve manier over alle conflicten die spelen. De rechter praat met de ouders en kinderen, verzamelt zoveel mogelijk informatie en kijkt hoe hij de scheiding (zo snel mogelijk) in goede banen kan leiden. Op deze manier wordt er maatwerk geleverd.

 

Een grote verandering ten opzichte van de huidige situatie, waarbij soms wel 3 of 4 rechters bij een vechtscheiding betrokken zijn. Hierdoor is lang niet elke rechter op de hoogte van wat er allemaal in een zaak speelt en niemand pakt echt door.

 

De schade voor kinderen in een vechtscheiding is groot en vaak blijvend. Sommige deskundigen scharen het zelfs onder kindermishandeling. Het is daarom van groot belang om de schade zoveel mogelijk te beperken en het inzetten van een zogenoemde regierechter kan daar mijns inziens aanzienlijk aan bijdragen.

 

Rechters zullen voorafgaande aan de behandeling van de zaak inschatten hoe groot de kans is dat de echtscheiding gaat escaleren. Als deze kans aanwezig is, zal er op kortst mogelijke termijn een zitting gepland worden om afspraken te maken, waarbij ook de benodigde instanties betrokken worden. Tijdens een dergelijke zitting maakt de rechter kennis met alle betrokkenen en wordt er een werkwijze voor de procedure bepaald. Als men inschat dat de kans op escalatie gering is, wordt de keus voor mediation altijd gestimuleerd vanuit de rechtspraak. Dit is in het belang van het kind.

 

Daarnaast wil de rechtspraak ook afspraken maken met diverse hulpinstanties en gemeenten over de hulp die aan dergelijke kinderen en hun ouders geboden kan worden. Dit ligt dus in de lijn van wat Wampie hier allemaal in de Drechtsteden voor elkaar probeert te krijgen. Ik kan dit dan ook alleen maar toejuichen!