, ,

Wegwijzer Kind en Scheiding: preventieve hulp voor kinderen

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft de Wegwijzer Kind en Scheiding ontwikkeld. Deze Wegwijzer biedt een overzichtelijk beeld van de beschikbare programma’s voor kinderen (tussen de 4 en 18 jaar) die te maken hebben met de scheiding van hun ouders.

 

Het is van groot belang dat deze kinderen de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben en dat zij gehoord worden. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat kinderen met gescheiden ouders sneller te maken hebben met problemen op school of met sociale contacten. Ook jaren later kunnen deze kinderen nog negatieve gevolgen van de scheiding ervaren.

 

De Wegwijzer richt zich vooral op programma’s die kinderen helpen om te gaan met de scheiding en het voorkomen van problemen. Op deze manier wordt preventief gewerkt aan het welzijn van het kind. Zo is er bijvoorbeeld een online platform waar kinderen van gescheiden ouders hun ei kwijt kunnen en met gelijkgestemden kunnen praten. Uiteraard biedt Villa Pinedo een vergelijkbare online plek voor kinderen, waar ze kunnen laten horen wat zij denken, voelen en vinden van de scheiding van hun ouders. Zij kunnen hier leren van ervaringen van anderen en andere kinderen met hun verhaal steunen.

 

De Wegwijzer is gratis toegankelijk en bedoeld voor meerdere doelgroepen. Docenten krijgen met behulp van de Wegwijzer inzicht in het aanbod en kunnen vervolgens ouders informeren en doorverwijzen. Docenten kunnen zelf ook programma’s en initiatieven verwerken in hun lessen. Bestuurders (scholen, gemeenten, Centra voor Jeugd en Gezin, zorgverzekeraars) kunnen de Wegwijzer gebruiken om geschikt aanbod te vinden, ouders te informeren, te inventariseren of hun werkwijze te verbeteren. Ouders kunnen ook zelf via de Wegwijzer een beeld krijgen van het aanbod en op deze manier hun kinderen helpen.

 

De Wegwijzer is een laagdrempelige manier om hulp te krijgen en naar mijn mening kunnen we nooit genoeg programma’s hebben die het belang van kinderen voorop zetten!