Welke invloed heeft een lockdown op mijn omgangsregeling?

Wat eens zo normaal was, is door het corona-virus niet meer vanzelfsprekend. Zo mogen op dit moment al veel ouders met een omgangsregeling hun uithuisgeplaatste kinderen de komende weken niet zien. Diverse jeugdbeschermingsorganisaties willen het bezoek niet langer begeleiden uit angst voor besmetting met het corona-virus. Er zijn echter nog geen landelijke richtlijnen. Het is ingewikkelde materie, waar veel botsende rechten en belangen spelen.

Op dit moment zijn er in Nederland verscherpte maatregelen van kracht. Wij krijgen veel vragen hoe ouders hier in het kader van de omgangsregeling mee om dienen te gaan. Wat als er een lockdown komt?

Momenteel is het corona-virus geen geldige reden om de andere ouder de omgang te ontzeggen. De belangen van de kinderen dienen voorop te staan. De richtlijnen van het RIVM zijn hierbij leidend.

Als we bijvoorbeeld naar Spanje kijken, mag men slechts onder bepaalde omstandigheden de straat op. Ouders mogen hun kind in principe nog wel halen of brengen in het kader van een omgangsregeling, maar dit is echt een uitzondering, welke restrictief moet worden uitgelegd. Het belang van het kind dient te allen tijde voorop te staan. Bij een beperkte omgangsregeling, bijv. enkele uren zonder overnachting, wordt een schorsing verzocht van de omgangsregeling. Het halen en brengen en de gezondheidsrisico’s daarvan staan volgens de Spaanse overheid dan niet in verhouding tot de omgang zelf. Indien de omgang minimaal 8 uur per dag is (zonder overnachting) en de reistijd en -afstand beperkt zouden zijn, mag de omgang onverminderd door gaan.

Hoe Nederland met een dergelijke situatie zou omgaan, is niet duidelijk. Laten we hopen dat we er ook niet achter hoeven te komen.

Ons advies is dan ook om open het gesprek aan te gaan en samen op zoek te gaan naar een “tijdelijke” oplossing. Heb begrip voor elkaars situatie en biedt een luisterend oor. Probeer samen – in het belang van de kinderen – na te gaan wat verantwoord en wenselijk is.

Luister naar de kinderen en informeer hun ook tijdig. In principe zijn kinderen het meest gebaat bij regelmaat en structuur. Zeker nu al het andere om hen heen verandert, is het raadzaam om de zorgregeling (zo lang mogelijk) gewoon door te laten lopen.

Wij staan voor je klaar
Loop je tegen bepaalde zaken aan? Lukt het jullie niet om er samen uit te komen? Wij denken graag met je mee en bieden maatwerk. Ook in deze tijd staan wij voor je klaar!