Welke invloed heeft het corona-virus op jullie omgangsregeling?

De huidige situatie heeft ontzettend veel impact op iedereen. Alles staat op z’n kop. Wat eens zo normaal was, is door het corona-virus nu niet meer vanzelfsprekend. We begrijpen goed dat je veel vragen hebt. Waarschijnlijk kan je als (gescheiden) ouder de komende weken best wat tips en adviezen gebruiken. Zeker ten aanzien van de zorgregeling. Hoe krijg je weer grip op deze situatie? Het vraagt in ieder geval veel van onze flexibiliteit.  

Om je te ondersteunen in deze tijd biedt Villa Pinedo haar online training van €97 euro tot 6 april kosteloos aan. Ze willen graag ouders een handje helpen om de samenwerking makkelijker te laten verlopen deze weken. Meld je dan ook nu aan: https://training.villapinedo.nl/aanmelden/

Verder willen wij antwoord geven op veelgestelde vragen die betrekking hebben op het corona-virus. Het is en blijft natuurlijk een situatie waar nog niemand eerder mee te maken heeft gehad. Dit vraagt om maatwerk, maar ook wederzijds begrip en inlevingsvermogen. Uiteindelijk draait het allemaal om de gezondheid van jullie kinderen. Dat moet voorop staan. In het geval dat je de kinderen liever niet naar de andere ouder wil laten gaan, ga dan ook bij jezelf na of je hier legitieme redenen voor hebt of dat het over jezelf gaat ((over)bezorgdheid, eenzaamheid etc.). Wees eerlijk naar elkaar, jezelf en de kinderen.

Kunnen we de zorgregeling aanpassen?

In overleg is het altijd mogelijk om jullie afspraken te wijzigen. Het is in deze tijd fijn als je op elkaar kunt bouwen en de kinderen zekerheid kunt geven. Realiseer je dat het hier om tijdelijke nood-afspraken gaat. Heb begrip voor elkaars situatie en biedt een luisterend oor. Probeer samen – in het belang van de kinderen – na te gaan wat verantwoord en wenselijk is.

Luister naar de kinderen en informeer hun ook tijdig. In principe zijn kinderen het meest gebaat bij regelmaat en structuur. Zeker nu al het andere om hen heen verandert, is het raadzaam om de zorgregeling (zo lang mogelijk) gewoon door te laten lopen.

Als de andere ouder niet meewerkt aan een tijdelijke wijziging van jullie afspraken én er geen sprake is van ziekte of iets dergelijks, dan is het goed om te weten dat je niet zomaar kunt afwijken van de zorgregeling. Er moet heel wat aan de hand zijn, wil je hier – zonder toestemming van de andere ouder – vanaf mogen wijken. De huidige situatie met het corona-virus is zeker bijzonder te noemen, maar zo lang er geen sprake is van extra zwaarwegende maatregelen, zal de regeling nageleefd moeten worden.

Wat te doen bij ziekte?

Het is van groot belang om de richtlijnen van het RIVM te volgen. Dit kan ervoor zorgen dat de zorgregeling tijdelijk anders moet zijn. Het is begrijpelijk dat als er minder contact is er zowel aan kant van het kind maar ook de andere ouder sprake kan zijn van teleurstelling. Geef elkaar hier de ruimte voor en zoek naar oplossingen. Videobellen is uitermate geschikt en ook online spelletjes die samen gespeeld kunnen worden, worden op dit moment veel gedownload. Zodra de klachten van het corona-virus voorbij zijn, kan de gewone regeling weer opgepakt worden.

Indien een van de ouders ziek wordt, realiseer je dan dat er sprake is van een crisis en je elkaar hard nodig hebt. Durf om hulp te vragen en zorg dat je er voor elkaar en de kinderen bent.

Wat te doen bij een lockdown?

Het is voor de kinderen van belang dat alles zoveel mogelijk hetzelfde blijft. Er verandert al zoveel in een korte tijd door het corona-virus. In het geval er een lockdown komt, is het de vraag hoe ouders hiermee om dienen te gaan. Vooralsnog lijkt het erop dat er ook bij een lockdown mogelijkheden zijn om naar buiten te gaan, bijvoorbeeld om boodschappen te doen etc. Wellicht dat het wisselmoment op die wijze dan kan plaatsvinden. Dat is natuurlijk nog een beetje koffiedik kijken, maar het is wel verstandig om je gedachten eens te laten gaan over dit scenario.

Als bepaalde delen van het land hermetisch worden afgesloten, wordt het natuurlijk een ander verhaal. Zeker als een van de ouders in een ander gebied woonachtig is. In dat geval zal er wellicht minder contact kunnen zijn dan gewenst is en moet de zorgregeling aangepast worden. Realiseer je in ieder geval dat het tijdelijk is, zet je eigen gevoel opzij en probeer er het beste van te maken. Zoek naar andere manieren om contact plaats te vinden. Denk in oplossingen.

Mag ik minder alimentatie betalen nu ik ook minder inkomsten heb?

Wanneer jullie afspraken hebben gemaakt over de hoogte van de alimentatie, dan wel als de hoogte is bepaald door een rechter, dan kun je dit niet zomaar eenzijdig aanpassen. Dat is ook logisch omdat de kosten van de alimentatiegerechtigde gewoon doorlopen.

Het kan echter voor een hele vervelende situatie zorgen. Ons advies is dan ook om open en eerlijk het gesprek met elkaar aan te gaan. Biedt ruimte aan elkaars standpunten en kijk waar je elkaar kunt helpen. Een tijdelijke wijziging afspreken is mogelijk. Let er dan ook op dat je iets afspreekt over het wel of niet verrekenen (op een later moment) van het niet betaalde bedrag.

De snelste manier is het maken van afspraken in overleg. Slechts in uitzonderlijke gevallen worden er nu nog voorlopige voorzieningen procedures behandeld door rechtbanken. Probeer dit dan ook te voorkomen, niemand heeft om de huidige situatie gevraagd en samen moeten we er toch uit komen.

Wij staan voor je klaar1

Loop je tegen bepaalde zaken aan? Lukt het jullie niet om er samen uit te komen? Wij denken graag met je mee en bieden maatwerk. Ook in deze tijd staan wij voor je klaar!