Wijzigingsmogelijkheden kinderalimentatie na uitspraak Hoge Raad van 9 oktober 2015

In onze blog van 12 oktober jl. hebben wij u geïnformeerd over de uitspraak van de Hoge Raad van 9 oktober 2015 over het kindgebonden budget en kinderalimentatie.

Recentelijk hebben mr. Hanneke Moons en mr. Rob van Coolwijk een blog op Kennisbank geplaatst waarin zij bespreken wat de mogelijkheden zijn voor die zaken waarin de hoogte van de kinderalimentatie reeds in de periode van 2013 tot 9 oktober jl. is vastgesteld, en waarvan de beroepstermijn is verstreken.

Uit deze blog blijkt dat er mogelijk enkele opties zijn om met succes een wijziging van de alimentatie te verzoeken in het geval dat zich, naast de uitspraak van de Hoge Raad van 9 oktober 2015, geen enkele andere wijziging van omstandigheden voordoet.

Het draait hierbij vooral om art 1:401 lid 1 BW (wijziging van omstandigheden) en art. 1:401 lid 4 BW (van aanvang niet beantwoord aan de wettelijke maatstaven). Het is echter nog onduidelijk of deze artikelen daadwerkelijk van toepassing zijn op deze situatie. Laten we hopen dat het, met het oog op de rechtszekerheid, niet al te lang meer gaat duren voordat er helderheid ontstaat over de wijzigingsmogelijkheden.

Ouders kunnen natuurlijk vanzelfsprekend in onderling overleg hun regeling wijzigen. De alimentatieregeling is immers op een onjuiste rekenmethodiek gebaseerd. Als er naast kinderalimentatie ook partneralimentatie is overeengekomen of opgelegd, kan deze wijziging ook van invloed zijn op de hoogte van de partneralimentatie.

Wij houden u wederom op de hoogte van de ontwikkelingen!