| Uw partner in relatiekwesties.
Cliëntenportaal | 078 - 620 87 34

 

Ben jij een overwegend hardwerkende arts? Huisarts, medisch specialist, aios, agnios of coassistent, academisch werkend of in het vrije beroep? Wil je je werk zo goed mogelijk doen? Heb je ook stapels vakliteratuur die je nog moet doorlezen? Werk je soms, letterlijk, op het scherpst van de snede en is je patiënt weleens agressief of veeleisend? Heb je een onverwachte complicatie of misser die een grote impact heeft en veel stress oplevert? Spanningen tussen collega’s en vele vergaderingen en administratie waaronder je bedolven wordt? Zou je het wel anders willen, maar weet je niet hoe?

 

Het kan anders

Werken op een andere manier waarbij je ontspannen omgaat met deze zaken en je energie goed kan verdelen over de dag leek mij een bijna onhaalbare zaak. Toch is het mij gelukt om het anders te gaan doen. Niet door hard te werken, maar door met mijn hart te gaan werken. Daar had ik wel lef voor nodig en de wil om het anders te doen dan ik jarenlang deed. Het bleek dat afnemend werkplezier meestal niet direct met de inhoud van het werk te maken had en dat ik veel van de bovenstaande factoren wel kon beïnvloeden. Wat je dus wel in de hand kunt hebben is de manier waarop je met zaken omgaat. Zelf meer invloed hebben op je tijdbesteding. Loslaten in plaats van belemmeren, ontspannen in plaats van stress, niet laat naar huis. maar een prettig privéleven. Weten wat je drijft en waar jij je plezier uit haalt, zaken lozen die je teveel energie kosten. Goed je energie gebruiken en weer investeren in onderlinge samenwerking, goede werksfeer met steun van collega’s en met plezier naar je werk. Het kan echt. Hoe? Door zacht te leren werken!

 

De Zacht Werken® methode

Met de Zacht Werken® methode leer je tijd maken.

 

Er zijn, ondanks alle voor je gemaakte planningen, toch meer mogelijkheden om je agenda proactief te beheren. Je ontdekt wat je weerhoudt van het goed managen van je tijd en aandacht. Je gaat leren om de manier en volgorde van werken anders in te delen en hoe je beter met e-mails en telefoontjes om kunt gaan. Van de waan van de dag omschakelen naar relatieve rust en dat doen wat nodig is. Gedachteloos je laten leiden door die waan is er dan niet meer bij. Je krijgt tools om negatieve patronen te doorbreken. Je kunt je dan goed focussen en je benut je tijd optimaal. Door zacht te werken krijg je meer gedaan. Het plezier in je werk komt weer terug of neemt toe. Je leert wat je kunt veranderen en dat je daarmee meer kunt bereiken, door minder hard te werken. Hoe je meer rust en focus kunt creëren. Waar je energielekken zitten en hoe je tijd kunt winnen. Je krijgt door zacht werken een andere energie en je hebt ook meer toegevoegde waarde voor je patiënt en familie en vrienden. Je leert tijd vrij te maken voor andere belangrijke zaken in het leven, je familie en vrienden, je eigen lichaam en je kunt weer bouwen aan je dromen en zaken die maar bleven liggen, weer sporten en tijd besteden aan hobby’s en feesten.

 

Wat heeft Zacht Werken® mij gebracht?

Voordat ik (Jan Willem Kuiper) met Zacht Werken® in aanraking kwam en dit leerde heb ik ruim 25 jaar hard gewerkt als student, coassistent, onderzoeker, arts-assistent en radioloog. Werken in een academisch centrum als interventie-radioloog gaf mij veel voldoening, maar deed mij ook beseffen, met de vele diensten, eindeloze reeksen spoedzaken, het intensieve werk met veeleisende collega’s en afdelingshoofden, de productiedwang, en de vele zaken op mijn bordje, dat ik verworden was tot een adrenalinejunkie en workaholic. Na een time-out door longontsteking (wat eigenlijk een teken van overwerkt zijn was) besefte ik dat het roer om moest. Ik was niet leuk meer voor mijn partner en kinderen en waarschijnlijk ook niet voor anderen in mijn omgeving. Door mijn vertrek naar de periferie en toe te treden tot een maatschap, bleek mijn manier van werken en omgaan met mijn werk niet wezenlijk veranderd te zijn. Dat besefte ik pas veel later. Verandering van werkplek maakt namelijk niet automatisch dat je zelf ook verandert. Toen mijn persoonlijke situatie opeens veranderde door een echtscheiding die ik niet had zien aankomen, ontstond er pas echt een situatie waar ik aan moest werken. Afscheid nemen van perfectionisme en van het harde werken werd afgedwongen door de zorg voor mijn kinderen en de zaken rondom mijn scheiding. Als je dan merkt dat sommige collega’s of vrienden je niet kunnen of willen steunen, daar waar anderen dat wel doen, heeft mij doen inzien wat het verschil maakt in de moeilijke perioden in het leven.

 

In de periode daarna heb ik naast het wisselen van werkplek een opleiding tot mediator gevolgd en later tot coach. In mijn werk als radioloog, met daarnaast mijn werkzaamheden als mediator en coach in het bedrijf van mijn huidige partner, en in mijn privéleven met een samengesteld gezin, kan ik mijn nieuwverworven kennis en kunde prima inzetten. De stap naar zacht werken en de inzet om dit als coach uit te gaan dragen, was voor mij dan ook een logische volgende stap. Het doel is nu om anderen die de wens hebben om het anders te gaan doen, maar nog niet weten hoe, te ondersteunen in het verhogen van het plezier in je werk en in je leven middels Zacht Werken®.

 

Waar staan we nu?

Gelukkig gaat het met veel collega’s best goed, maar met enige regelmaat zie ik ook gejaagde en soms prikkelbare collega’s die niet blij zijn. De druk op onze beroepsgroep neemt steeds verder toe. Ingegeven door veeleisende patiënten (groepen), toenemende werkdruk, de veranderende IGZ, toenemende kwaliteitseisen, dalende tarieven, verzekeraars, gewijzigde structuren in een medisch specialistisch bedrijf, fusies en politieke discussies over de positie van artsen en de gewijzigde omgang met complicaties en missers, alsmede de toename van klachten. Velen van ons hebben hier nooit echt mee leren om gaan of zijn hier niet in getraind en mede hierdoor kan het plezier in je werk verdwijnen en in het slechtste geval ligt dan een burn-out op de loer.

 

Burn-out klachten schijnen op te treden bij 20% van de medisch specialisten. Huisartsen hebben in een onderzoek van een verzekeraar (Movir 2012) aangegeven dat ruim 70% weleens signalen van overspannenheid bij zichzelf zou hebben geconstateerd en 15% gaf aan zelf wel eens een burn-out te hebben gehad. Van de beginnende huisartsen antwoordde 10% reeds burn-out te hebben gehad of overspannen te zijn geweest. Het blijkt onafhankelijk van geslacht en leeftijd te zijn. Overigens blijkt dit onderwerp vaak moeilijk bespreekbaar met collega’s en negeren veel artsen de signalen van een dreigende burn-out.

 

Een meta-analyse in JAMA 2016;316(21):2214-2236 heeft aangetoond dat 27% van de medisch studenten en arts-assistenten een depressie of depressieve kenmerken heeft (gehad), dat het aantal met circa 13% toenam tijdens de studie/opleiding en dat zelfs 11% suïcidale gedachten heeft (gehad). Deze getallen liggen een stuk hoger dan de normale populatie.

 

Toen mijn partner deelnam aan een module Zacht Werken® bij een business coach, besefte ik dat een deel van mijn ontwikkeling en werkwijze hierin terugkwam. Deze module heeft mij meer inzicht gegeven in de onbewuste veranderingen die ik deels al had ingezet. Het geheel bracht mij meer dan ik verwacht had en ik verbaasde mij over wat een verschil het kan maken om van hard werken over te schakelen naar Zacht Werken®. Nu alle zaken in dit traject benoemd werden, waardoor ik het nog beter toe kon passen, ontstond een verdere verdieping van een ontspannen manier van werken waardoor ik nog meer kan bereiken.

 

Ik werk nu met plezier op een efficiënte manier en heb tijd om veel leuke dingen te doen. Gezien de huidige ontwikkelingen in onze beroepsgroep en de toenemende belangstelling voor het ontwikkelen van de soft-skills van een arts wil ik mijn positieve ervaringen graag delen. Na het volgen van de Zacht Werken® coaching opleiding mag ik mij nu gecertificeerd Zacht Werken® Coach noemen. Ik ben de eerste en op dit moment enige Zacht Werken® Coach die zich specifiek op artsen richt. De modules heb ik toegespitst op het werken als arts en verder is er een module beschikbaar over snel lezen voor diegene die zijn (eventueel achterstallige) literatuur efficiënt tot zich wil nemen. Door daar op een slimme manier mee om te gaan, kun je al heel veel tijd besparen!

 

Aanbod

Boek

Je kunt het Zacht Werken® boek via mij bestellen voor € 20,– via mij bestellen. In het boek wordt op een leuke verhalende manier door dr. ir. Ellen de Lange-Ros uitgelegd wat Zacht Werken® is. Zij is degene die de methode heeft ontwikkeld en aan mij heeft overgebracht. In het boek staan oefeningen waarmee u zelf aan de slag kunt.

Bestel het Zacht Werken® boek

Bestellen

Online training

Er zijn online modules van dr. ir. Ellen de Lange-Ros beschikbaar. Het zijn negen modules en twee bonus-webinars. De prijs hiervoor bedraagt normaliter € 797,– ex. BTW per persoon, maar ik bied de training voor dezelfde prijs aan inclusief 2 persoonlijke coachingssessies.

 

Persoonlijke coaching

Binnen de praktijk zijn twee gecertificeerde Zacht Werken® coaches beschikbaar. Zelf ben ik er daar één van. Mijn achtergrond is arts, medisch specialist. De andere Zacht Werken® Coach heeft als achtergrond (familierecht) advocaat. De kosten voor een dagdeel (4 uur) bedragen € 750,– ex. BTW. Je ontvangt tevens het Zacht Werken® boek.

 

Workshop

Bij een minimum van vijf personen kan er een workshop worden gegeven. De prijs hiervoor bedraagt € 150,– ex. BTW per persoon. Dit is inclusief een werkboek ter waarde van € 20,–. Als er meer dan 10 personen deelnemen, is een aangepaste prijs bespreekbaar.

 

Incompany-training

Ik kan ook een incompany training voor u, op maat, samenstellen. Dit is ook op locatie mogelijk. Prijs in overleg.

Uiteraard is ook een combinatie mogelijk.

 

Spreekt Zacht Werken® u aan?

Neem dan contact op met mij via 078-6208734 of info@zachtwerkenvoorartsen.nl

 

 

www.scriptsell.netwww.freepiratemovie.comBest Premium Wordpress Theme/Best Premium Wordpress Theme/